Tillstånd och försäkringar

Tillstånd och försäkringar

Att flytta privatpersoners och företags egendom, ställer ytterst högra krav på en flyttfirma.

När du lägger över ansvaret och låter oss ta hand om din flytt, kan du vara säker på att personalen har den kompetens och erfarenhet som krävs för en säker flytt. Vi har också flyttbranschens alla tillstånd och försäkringar, så att du kan känna dig lugn och trygg när du anlitar oss.